Cambridge Kids info

Groep 1 t/m 3

Engelse les voor het jonge kind
Hippo 2e sessie 2012-07-16 002De kinderen krijgen les uit de leermethode die ontwikkelt is door Cambridge University Press in Engeland. De leermethode voor deze groep heet ‘Hippo and Friends’. Deze methode bestaat uit liedjes, verhaaltjes en knutselwerkjes rond Hippo en haar vriendjes Cat, Dog and Monkey. Verschillende thema’s komen aan bod zoals de kleuren, getallen, dieren, uiterlijk, het huis, familie en de seizoenen.

Groep 4 t/m 6

Engelse les voor oudere kind
De kinderen krijgen les uit de methode ‘Playway to English’. In deze methode maken we kennis met Max. De methode wordt ondersteund met digitale filmpjes rond Max en zijn vriendjes. Op deze manier leren de kinderen zich voorstellen, de kleuren, woorden rond school en vriendje. Tevens wordt de methode ondersteunt door het werken met TPRS. Deze afkorting staat voor Teaching Proficiency through Storytelling. Dit is een manier van lesgeven die snel resultaat boekt rond de Engelse taalverwerving. Naast het leren van woorden uitspreken en luisteren ga ik ook aan de slag met schrijven en lezen. We lezen en maken met elkaar unieke verhalen die toegespitst zijn op de groep waarmee ik werk. De leerlingen zelf spelen de hoofdrol in deze unieke verhalen. Dit geeft veel betrokkenheid en hilariteit bij de groep. Dit zorgt voor een goede overdracht van de taal.

plaatje TattybogleEngelse musical ‘Tattybogle’
Samen met de kinderen gaan we werken rond de Engelse musical ‘Tattybogle’. Tattybogle is een vriendelijke vogelverschrikker die van de boer de dieren van het veld moet jagen. Maar deze goedhartige Tattybogle sluit vriendschap met de dieren om hem heen. De musical gaat over vriendschap, samenwerking en loyaliteit. Bij de musical is de Engelse taal het doel, de musical is het middel. Dat betekent dat de kinderen niet perfect leren dansen en zingen, maar er wordt gelet op uitspraak, betekenis en spelling van de Engelse woorden die in de liedjes en de tekst voorkomen.

Voorbereiding Tweetalig Onderwijs / TTO
TTO staat voor tweetalig onderwijs. Een gedeelte van de vakken binnen het voortgezet onderwijs wordt dan in de Engelse taal gegeven. Dit brengt met zich mee dat zowel de inhoud van de les als wel de Engelse taal goed beheerst moet worden. Cambridge Kids biedt kinderen een goede voorbereiding op deze nieuwe situatie. Cambridge Kids ondersteunt niet alleen bij het Engels, maar helpt het kind ook inzicht te geven in de werkwijze binnen het VO. Zodoende kan uw kind ‘goed beslagen ten ijs’ komen. Indien u merkt dat uw kind de Engelse taal nog niet voldoende beheerst binnen groep 7 en 8 en u er toch voor wil kiezen om TTO te volgen, ben ik u graag van dienst.