Cambridge Kids

Onderbouw

Engelse les voor het jongere kind
Hippo 2e sessie 2012-07-16 002De kinderen krijgen les uit de leermethode die ontwikkelt is door Cambridge University Press in Engeland. De leermethode voor deze groep heet ‘Hippo and Friends’. Deze methode bestaat uit liedjes, verhaaltjes en knutselwerkjes rond Hippo en haar vriendjes Cat, Dog and Monkey. Verschillende thema’s komen aan bod zoals de kleuren, getallen, dieren, uiterlijk, het huis, familie en de seizoenen.

plaatje TattybogleEngelse musical ‘Tattybogle’
Samen met de kinderen gaan we werken rond de Engelse musical ‘Tattybogle’. Tattybogle is een vriendelijke vogelverschrikker die van de boer de dieren van het veld moet jagen. Maar deze goedhartige Tattybogle sluit vriendschap met de dieren om hem heen. De musical gaat over vriendschap, samenwerking en loyaliteit. Bij de musical is de Engelse taal het doel, de musical is het middel. Dat betekent dat de kinderen niet perfect leren dansen en zingen, maar er wordt gelet op uitspraak, betekenis en spelling van de Engelse woorden die in de liedjes en de tekst voorkomen.

Voorbereiding Tweetalig Onderwijs / TTO
TTO staat voor tweetalig onderwijs. Een gedeelte van de vakken binnen het voortgezet onderwijs wordt dan in de Engelse taal gegeven. Dit brengt met zich mee dat zowel de inhoud van de les als wel de Engelse taal goed beheerst moet worden. Cambridge Kids biedt kinderen een goede voorbereiding op deze nieuwe situatie. Cambridge Kids ondersteunt niet alleen bij het Engels, maar helpt het kind ook inzicht te geven in de werkwijze binnen het VO. Zodoende kan uw kind ‘goed beslagen ten ijs’ komen. Indien u merkt dat uw kind de Engelse taal nog niet voldoende beheerst binnen groep 7 en 8 en u er toch voor wil kiezen om TTO te volgen, ben ik u graag van dienst.